Reglament

L’edat mínima per a poder fer aquesta cursa es de 14 anys, complerts el dia de la cursa. Tots els participants que estiguin entre els 14 i 18 anys, ambdós inclosos, hauran de presentar una autorització per escrit, del pare/mare, alhora de recollir el dorsal i hauran d’anar acompanyats en tot moment per una persona adulta. Tots els corredors tindran 2:15 hores per arribar a Gurp (punt de tall), qui tardi més baixarà a Talarn en el bus/furgoneta. El no compliment d’aquesta norma serà motiu de desqualificació i en cas de voler continuar l’organització declina tota responsabilitat en cas de danys personals o tercers.

L’edat mínima per a poder fer la caminada es de 10 anys, complerts el dia de la caminada. Aquest any tindran l’opció de fer 9 Km i uns 850 m d’ascens acumulat, fins al poble de Gurp, on els esperarà un bus per retornar-los al poble. Si hi ha algú que vol arribar a Talarn caminant, tindran l’opció de baixar per la carretera. Llavors es converteix en una caminada de 15’5 Km i uns 950 m d’ascens acumulat.

Els participants que no estiguin federats se’ls facilitarà la llicència de dia de la FEEC en el moment de recollir el dorsal.

Seran vàlides les llicències anuals expedides per la FEEC(C,D,E,F) i la FEDME, triatló, orientació i les adherides a la UIAA, les quals hauran de ser presentades en el moment de la recollida del dorsal.

Material obligatori:

-L’ únic sistema d’il·luminació permès per l’organització serà el Frontal, qualsevol altre serà motiu per no començar la cursa.
-Telèfon mòbil.
-Jaqueta paravent.
-Qui ho desitgi podrà utilitzar bastons.

Desqualificació:

Serà motiu de desqualificació:

- No dur el material obligatori exigit per l’organització.
- No dur el dorsal en un lloc visible.
- No obeir organitzadors ni controladors en qüestions de seguretat a la muntanya.
- No assistir i no comunicar als organitzadors, en persona o amb telèfon mòbil, de qualsevol accident/incident que hagin observat.
- No seguir escrupolosament l’itinerari marcat per l’organització de la prova.
- No ser respectuós amb la natura.

En cas d’abandó durant la cursa o de qualsevol altre succés s’haurà de comunicar d’immediat a l’organització.

L’organització podrà suspendre o modificar la cursa quan les condicions climatològiques així ho aconselli.

L’organització de la prova declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, derivats de la celebració de la 5ª Cuca de llum, cursa de muntanya nocturna.